Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 03/08/2012) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6656 - GUNVOR INGOLSTADT / GUNVOR DEUTSCHLAND / PETROPLUS ASSETS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)