Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1499 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE do produkcji i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 5026) (Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)