A Bizottság (EU) 2020/1499 végrehajtási határozata (2020. július 28.) a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a villamos energia Olaszországban való előállításával és nagykereskedelmi értékesítésével kapcsolatos alkalmazhatóságáról (az értesítés a C(2020) 5026. számú dokumentummal történt) (Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg)