Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1499 af 28. juli 2020 om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU på produktion og engrossalg af elektricitet fra vedvarende energikilder i Italien (meddelt under nummer C(2020) 5026) (Kun den italienske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)