Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1499 ze dne 28. července 2020 o použitelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU na výrobu a velkoobchodní prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů v Itálii (oznámeno pod číslem C(2020) 5026) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)