Asia C-41/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 3.3.2011 — Euroopan komissio v. Alankomaiden kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Arvonlisävero — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Direktiivi 2006/112/EY — Alennetun verokannan soveltaminen — Elävät eläimet, jotka on tavallisesti tarkoitettu käytettäviksi ihmisten tai eläinten elintarvikkeiden valmistuksessa — Hevosten luovutus, tuonti ja hankinta)