Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8483 – Bain Capital Investors/Cinven Capital Management/Stada Arzneimittel) (Text av betydelse för EES. )