Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8483 – Bain Capital Investors / Cinven Capital Management / Stada Arzneimittel) (Dokuments attiecas uz EEZ. )