Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8483 – Bain Capital Investors / Cinven Capital Management / Stada Arzneimittel) (Tekstas svarbus EEE. )