Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8483 – Bain Capital Investors / Cinven Capital Management / Stada Arzneimittel) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )