Mål C-385/18: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato - Italien) – Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P) mot Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Begäran om förhandsavgörande – Statligt stöd – Begrepp – Offentligt järnvägsföretag i svårigheter – Stödåtgärder – Beviljande av finansiellt stöd – Mål – Den verksamhet som det offentliga järnvägsföretaget bedriver kan fortsätta – Kapitaltillskott till och ägande av aktier i detta offentliga företag – Avyttring till ett annat offentligt företag – ”Privat investerare”-kriteriet – Skyldighet att förhandsanmäla nytt stöd)