predmet C-385/18: Presuda Suda (drugo vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato - Italija) – Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P) protiv Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Zahtjev za prethodnu odluku – Državne potpore – Pojam – Javno željezničko poduzeće u poteškoćama – Mjere potpore – Dodjela financijske potpore – Cilj – Nastavak poslovanja javnog željezničkog poduzeća – Dodjela i udio u kapitalu tog javnog poduzeća – Prijenos u kapital drugog javnog poduzeća – Kriterij privatnog ulagača – Obveza prethodne prijave novih potpora)