Věc C-316/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalsko) dne16. července 2020 – VO a další v. SATA International – Azores Airlines, SA