Lieta C-454/18: Tiesas (trešā palāta) 2020. gad 11. marta spriedums (Förvaltningsrätten i Linköping (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Baltic Cable AB/Energimarknadsinspektionen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Elektroenerģijas iekšējais tirgus – Direktīva 2009/72/EK – Elektroenerģijas pārvade – Jēdziens “pārvades sistēmas operators” – Regula (EK) Nr. 714/2009 – Starpsavienojums – Pārvades līnija, kas savieno dalībvalstu pārvades sistēmas – 16. panta 6. punkts – Piemērojamība – Tādu ieņēmumu izmantošana, kas gūti no jaudas piešķiršanas starpsavienojumos – Uzņēmums, kas ekspluatē vienīgi pārrobežu augstsprieguma līniju, kura nodrošina divu valsts pārvades sistēmu starpsavienojumu)