Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 747/2012, annettu 16 päivänä elokuuta 2012 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi