Asia T-617/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.10.2012 — Meyr-Melnhof Karton v. SMHV — Stora Enso (SILVAWHITE)