Komission päätös , tehty 4 päivänä syyskuuta 2002, tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kopio- ja painopaperille ja päätöksen 1999/554/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3294) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2002/741/EY)