Komission asetus (EU) N:o 20/2011, annettu 11 päivänä tammikuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi