Písemný dotaz E-010549/11 Hans-Peter Martin (NI) Komisi. Financování projektů TEN