Komission asetus (EU) N:o 1159/2011, annettu 11 päivänä marraskuuta 2011 , Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä alueilla I ja II