Kirjallinen kysymys E-004674/11 Corien Wortmann-Kool (PPE) komissiolle. Vahvistamisjärjestelmän soveltaminen luottoluokituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteella