Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta