Kirjallinen kysymys E-011175/11 Georgios Stavrakakis (S&D) komissiolle. Tuleva koheesiopolitiikka ja köyhyydestä eniten kärsivien maantieteellisten alueiden tunnistaminen