Asia C-123/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.10.2011 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Waltraud Brachner v. Pensionsversicherungsanstalt (Sosiaalipolitiikka — Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä — Direktiivi 79/7/ETY — 3 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 1 kohta — Eläkkeiden vuositarkistusta koskeva kansallinen järjestelmä — Eläkkeiden poikkeuksellinen korotus vuodeksi 2008 — Korotusta ei makseta korvauslisän viitetason alittaville eläkkeille — Viitetason poikkeuksellinen korotus vuodeksi 2008 — Korvauslisää ei makseta eläkkeensaajille, joiden tulot, mukaan lukien heidän kanssaan yhteistaloudessa asuvan aviopuolison tulot, ylittävät mainitun viitetason — Direktiivin soveltamisala — Naisten välillinen syrjintä — Oikeuttamisperustetta ei ole)