Mnenje Svetovalnega odbora za združitve s sestanka z dne 9. marca 2018 o osnutku sklepa v zvezi z zadevo M.8084 – Bayer/Monsanto – Poročevalka: Latvija