Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 9. marca 2018 k návrhu rozhodnutia vo veci M.8084 – Bayer/Monsanto – Spravodajca: Lotyšsko