Atzinums, ko Padomdevēja komiteja uzņēmumu apvienošanās jautājumos sniedza savā 2018. gada 9. marta sanāksmē par lēmuma projektu attiecībā uz lietu M.8084 – Bayer/Monsanto – Ziņotāja dalībvalsts: Latvija