Susijungimų patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2018 m. kovo 9 d. posėdyje dėl sprendimo byloje M.8084 – Bayer / Monsanto projekto. Pranešėjo valstybė narė – Latvija