Udtalelse afgivet af det Rådgivende Udvalg for Fusionskontrol på dets møde af 9. marts 2018 om et udkast til afgørelse i sag M.8084 — Bayer/Monsanto — Referent: Letland