Становище на Консултативния комитет по сливанията, дадено на заседанието му от 9 март 2018 г., относно проекторешение по Дело M.8084 — Bayer/Monsanto — Докладчик: Латвия