Prevádzková efektívnosť ECB pri krízovom riadení bánk. Osobitná správa Č. 02, 2018