Skuteczność zarządzania kryzysowego EBC w odniesieniu do banków. Sprawozdanie specjalne nr 02, 2018