L-effiċjenza operazzjonali tal-ġestjoni ta’ kriżijiet bankarji mill-BĊE. Rapport speċjali Nru 02, 2018