ECB vykdomos bankų krizių valdymo veiklos efektyvumas. Specialioji ataskaita Nr. 02, 2018