EKP:n toteuttaman pankkien kriisinhallintatoiminnan tehokkuus. Erityiskertomus nro 02, 2018