Оперативна ефективност на ЕЦБ при управление на кризи в банките. Специален доклад № 02, 2018