Kirjallinen kysymys E-010102/10 Judith Sargentini (Verts/ALE) komissiolle. Italian lakiehdotus EU:n kansalaisten karkottamiseksi