Asia T-421/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.10.2011 — Cooperativa Vitivinícola Arousana v. SMHV — Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ROSALIA DE CASTRO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki ROSALIA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tavaroiden samankaltaisuus — Merkkien samankaltaisuuden arviointi merkityssisällön tasolla — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)