Komission yksiköiden valmisteluasiakirja - Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista Oheisasiakirja komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille kestävyyteen liittyvistä vaatimuksista kiinteiden ja kaasumaisten biomassalähteiden käytössä sähköntuotannossa, lämmityksessä ja jäähdytyksessä COM(2010) 11 final SEC(2010) 65 final