Oznámenie podnikom, ktoré v roku 2021 plánujú dovážať kontrolované látky poškodzujúce ozónovú vrstvu do Európskej únie alebo ich z nej vyvážať, a podnikom, ktoré v roku 2021 plánujú vyrábať alebo dovážať tieto látky na základné laboratórne a analytické použitie 2020/C 115/04