Sag C-552/20: Sag anlagt den 23. oktober 2020 — Republikken Malta mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union