Skupni predlog UREDBA SVETA o spremembah Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo