Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки спрямо Беларус