EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sisältyvien palvelukauppaan liittyvien sitoumusten voimassa pitäminen *** Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. heinäkuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi nykyiseen EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sisältyvien palvelukauppaan liittyvien sitoumusten voimassa pitämistä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE))