Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 645/2011, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi