Asia T-139/12: Kanne 28.3.2012 — Wehmeyer v. SMHV — Cluett, Peabody (Fairfield)