Asia C-115/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.10.2012 (Sąd Apelacyjny w Warszawien (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sosiaaliturva — Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 14 artiklan 2 kohdan b alakohta — Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevä henkilö — Peräkkäiset työsopimukset — Työntekijän vakinaisen oleskelupaikan jäsenvaltioon sijoittautunut työnantaja — Yksinomaan muissa jäsenvaltioissa suoritettu palkkatyö)