Odluka Komisije od 27/02/2014 u kojoj se određuje koncentracija kompatibilna sa zajedničkim tržištem (Predmet br. COMP/M.7168 - LUKOIL / ISAB / ISAB ENERGY / ISAB ENERGY SERVICES) prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (Samo je engleski tekst vjerodostojan)