Zadeva C-823/18 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 25. novembra 2020 – Evropska komisija/GEA Group AG (Pritožba – Omejevalni sporazumi – Evropski trgi kositrnih toplotnih stabilizatorjev in toplotnih stabilizatorjev na osnovi epoksidiranega sojinega olja in estrov – Določanje cen, razdelitev trgov in izmenjevanje občutljivih poslovnih informacij – Uporaba zgornje meje 10 % prometa za enega od subjektov, ki sestavljajo podjetje – Razveljavitev sklepa o spremembi globe, določene v prvotni odločbi o ugotovitvi kršitve – Globe – Pojem „podjetje“ – Solidarna odgovornost za plačilo globe – Načelo enakega obravnavanja – Rok za plačilo globe v primeru spremembe)