Kirjallinen kysymys E-011333/11 Paul Murphy (GUE/NGL) komissiolle. Ehdotettu moottoripyöriä koskeva lainsäädäntö (3)